МИКОНТ ООД

Представяне

Основната дейност на МИКОНТ ООД е развой, производство, внедряване и сервизно обслужване на базови програмно-технически средства за управление на технологични процеси МИК-5000Се (DCS и SCADA система), а също така предоставяне на услуги в областта на системната интеграция (DCS; PLC; RTU; Field Bus & Industrial Ethernet; MES & ERP).