МИКОНТ развива амбициозна програма за развитие на своите продукти, разширяване на спектъра от решения и реализацията на все повече проекти в сферата на индустрията. Приоритетни проекти за фирмата са разработването и внедряването на програмно - техническите комплекси МИК 5000Се в енергийни дружества на територията на страната както и редица специализирани приложения.

Проектите реализирани от фирма МИКОНТ са насочени главно към енергийните и нефто-преработвателните дружества. Фирмата има реализации в редица водещи енергийни дружества като ТЕЦ "Марица Изток- 2" и ТЕЦ "Марица Изток -3", ТЕЦ "Кремиковци", ТЕЦ "Казънлък", в нефтопреработвателния отрасъл - " НЕФТОХИМ АД" гр. Бургас и в други водещи дружества като "КРЕМИКОВЦИ" АД, "ФАРМА" - гр. Дупница, "ПОЛИМЕРИ" АД - гр. Девня. Фирмата има участие и в редица международни проекти като резултат в тази насока е сътрудничеството с АО "МОСЭНЕРГО" (ТЕЦ 9 и ТЕЦ 12) - Русия.

Проектите на фирма МИКОНТ включват подобряване на качеството на продуктите и развитие на функционалните им възможности и приложения, интегриране на нови технологии в областта на разработките.