Продукти

MIC-5000 Ce - DCS
MIC-5000 Ce - SCADA
Системна интеграция

Основният продукт на “МИКОНТ” ООД е програмно - техническия комплекс (система) МИК - 5000Се. В съответствие с общоприетата терминология и за нагледното представяне на комплекса, в настоящата страница , той е обособен в две подгрупи– DCS ( Distributed Control System) и SCADA ( Supervisor Control And Data Acqusition).

Разработката води началото си от 1980г в ИТКР- БАН. Първата система (с наименование МИК - 2000) е внедрена през 1983г. за управление на биореактор в Завода за Антибиотици – Разград.

С годините целия комплекс е обновяван и функционално усъвършенстван с прилагане на съответните съвременни архитектурни, технически и технологични достижения и стандарти съчетани с отработени и доказани в практиката функционални характеристики.

Системи от фамилията МИК - 5000Се са внедрени в редица производства в Химическата и Нефтохимическата промишленост, Енергетиката, Металургията и др. в България и Русия.

Следвайки съвременните стандарти и подходи в автоматизацията на технологичните процеси, “Миконт” ООД активно развива дейности по системна интеграция, както с използване на собствените продукти, така и с наложили се на пазара продукти на водещи фирми в областта на автоматизацията. Особено полезен в това направление е опита в създаването на собствените базови програмно- технически средства в състава на МИК - 5000Се:

- Базови Микропроцесорни Станции (БМС) – Многофункционални контролери

- Комуникационни средства – Стандарти ARCNET, CAN и Industrial Ethernet

- Операторски Станции и Обработващи сървери

- Функционално пълна SCADA система базирана на фамилията ОРС- стандарти.

Други

ИКУНК Системи

ИКУНК - Интегрирана комуникационна система за наблюдение и контрол.
"МИКОНТ" ООД е системен интегратор и изгражда системи за контрол на измервателните устройства – СКИУ.
Контролерите обработват информацията от измервателните устройства и я предават към индустриалния компютър. Индустриалният компютър предава данните по обявения ред към Агенция Митници (АМ).
Системата е подсигурена с резервирано захранване от UPS.

Системи за управление и наблюдение на пречиствателни станции

Системата е изградена на три нива:

• Полеви датчици (крайни изключватели за ниво) и изпълнителни механизми и устройства и контактори за управление и защита на изпълнителните механизми и устройства(Аератори, Помпи, Миксери)

• Захранване за външни Дебитомери

• Промишлен Програмируем контролер

• Операторски интерфейс

Обмена на информация между Операторската станция (ОС) и Програмируемия контролер (ПК) се извършва по Modbus протокол. При необходимост ОС позволява връзка към интернет в зависимост от съществуващите на обекта възможности.