За нас

МИКОНТ ООД е създадена през месец Август 1992 от бивши сътрудници на секция Интегрирани Системи за Управление при Института по Приложна Кибернетика към БАН с цел реализация на съвременните технологии за автоматизацията на технологични процеси и системна интеграция.

Основната дейност на МИКОНТ ООД е развой, производство, внедряване и сервизно обслужване на базови програмно-технически средства за управление на технологични процеси МИК-5000Се (DCS и SCADA система), а също така предоставяне на услуги в областта на системната интеграция (DCS; PLC; RTU; Field Bus & Industrial Ethernet; MES & ERP).

МИКОНТ ООД е член на Съюза по Автоматика и Информатика (САИ).

ISOСистемата за управление на качеството в МИКОНТ ООД е сертифицирана по ISO 9001:2015.

Декларация на ръководството.

Наши клиенти